АРХИВ СЕЋАЊА

Поучне, живописне, занимљиве, мудре, носталгичне, духовите цртице из осам деценија дуге историје Факултета кроз сведочанства наших еминентних професора, сарадника, некадашњих и садашњих студената.

Мр Милица Барић, редовни професор ФМУ у пензији, говори о почецима харфизма у Србији, те академског учења харфе у земљи и на ФМУ.
Иван Башић, пијаниста, Алумни ФМУ и студент генерације 2016. Године, преноси савет проф. Људмиле Грос Поповић како очувати јединственост сопственог извођења.
Невена Божовић, студент специјалистичких академских студија на ФМУ, говори о најлепшим утисцима студирања на ФМУ.
Др ум. Иван Бркљачић, вандредни професор за ужу теоријско-уметничку област Музичка теорија и продекан за наставу Факултета музичке уметности, сећа се три драматична и емотивна догађаја која су обележила кључне моменте његовог професионалног живота на Факултету.
Др Димитрије Големовић, редовни професор за ужу научну област Етномузикологије, говори о почецима рада на Катедри за етномузикологију и односу према професорима, као и о предностима различитих стилова рада професора Станојла Рајачића и (тадашњег асистента, данас професора емеритуса) Срђана Хофмана.
мр Анте Гргин, редовни професор у пензији ФМУ, говори о свом професору Бруно Бруну и својим студентским данима.
мр Љубомир Димитријевић, алумни ФМУ и професор у МШ Славенски, говори о анегдотама са студија и својим професорима Јакову Срејовићу и Душану Сковрану.
Марија Дружијанић, професор оргуља у Музичким школама "Станковић" и "Славенски", говори о ширини музичког образовања коју је добила школовањем на ФМУ.
Мр Мирјана Живковић, редовни професор ФМУ у пензији, говори о својим професорима Петру Бингулцу и Властимиру Перичићу, као и сарадњи са професором Константином Бабићем.
Јован Колунџија, алумни ФМУ, оснивач Централепих уметности у Београду „Guarnerius“, говори о виолини Ђованија Батисте Гвадањинија , инструменту на којем је свирао током школовања на Факултету.
Др Зоран Комадина, ванредни професор на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу и на Музичкој Академији у Источном Сарајеву, говори о својим професорима Властимиру Трајковићу и Константину Бабићу и њиховом значају за његов професионални рад и развој.
Сретен Крстић, концерт мајстор Минхенске филхармоније, говори о саветима и искуствима које је понео са Факултета.
Мр Весна Кршић Секулић, редовни професор на Катедри за солфеђо и музичку педагогију, сећа се анегдоте са наставе солфеђа, говори о својим омиљеним професорима и педагошким принципима које је од њих усвојила.
Мр Драган Лазић, редовни професор за ужу уметничку област Обоа, говори о свом професору Љубиши Петрушевском и сећа се својих студија и свог првог радног дана на Факултету музичке уметности.
Др Небојша Максимовић, доцент на Катедри за клавир Факултета музичке уметности у Београду, говори о својој професорки Невени Поповић, најсрећнијем тренутку школовања на ФМУ и најзначајнијој поуци коју је добио од професора.
Рајко Максимовић, редовни професор ФМУ у пензији, говори о свом раду и најсрећнијем тренутку на Факултету музичке уметности.
др ум. Милорад Маринковић, композитор, говори о најлепшим успоменама са студија на Факултету музичке уметности.
Др Соња Маринковић, редовни професор на Катедри за музикологију, говори о свом професору клавира Срђану Грбићу и поукама о приступу музици и животу.
Марија Марић Марковић, музички педагог, говори о својим професорима са ФМУ, сазнањима и саветима које је од њих добила, а који су обележили њен професионални и лични развој.
Петра Леона Матиша, МА, алумни Катедре за џез и популарну музику, говори о значају који су савети њених професора на Факултету музичке уметности у Београду имали за њу у професионалном и личном сазревању.
Милена Миладиновић, алумни ФМУ и оснивач музичког центра „Имагинаријум“, говори о значају професорки Вере Миланковић и Милене Петровић за њен рад.
Радмила Милинковић, музиколог, шеф Библиотеке ФМУ, говори о студијама музикологије, професорима Роксанди Пејовић и Властимиру Перичићу, као и о почецима, изазовима и лепоти рада у Библиотеци ФМУ.
Мр Божидар Боки Милошевић, кларинетиста, дугогодишњи солиста Београдске филхармоније и шеф Народног оркестра Радио- Телевизије Београд, сећа се уписа на студије кларинета, говори о професионалним почецима свог професора Бруно Бруна као и томе, како су џез и свирање саксофона сматрани за велику препреку у остваривању успешне уметничке каријере.
Мр Тијана Милошевић, концертмајстор Београдске филхармоније и студент докторских студија на Факултету музичке уметности у Београду, о свом професору Дејану Михаиловићу, колегама из класе, топлом односу са клавирском сарадницом Истром Печвари, “усвиравању” по ходницима Факултета и о томе шта је драгоцено научила “под старе дане” на докторским студијама на ФМУ.
Милан Михајловић, редовни професор ФМУ у пензији, бивши декан ФМУ, говори о свом првом доласку на Музичку Академију и првом радном дану на Факултету.
Др ум. Милош Николић, кларинетиста и професор Кавала у МШ Мокрањац, говори о најрадоснијим тренуцима везаним за ФМУ и радом са професором Анте Гргином.
мр Вера Огризовић, редовни професор за ужу уметничку област Гитаре, председник Савета Факултета, говори о свом првом часу гитаре у истој соби Факултета у којој и данас ради.
Др Роксанда Пејовић, редовни професор у пензији ФМУ, говори о својој професорки Стани Ђурић-Клајн, свом првом доласку на Факултет и различитим приступима предавању и подучавању историје музике.
Татјана Поповић, студенткиња друге године докторских студија музикологије, говори о изазовима студирања у време усклађивања система студија музикологије са стандардима Болоњске конвенције.
Бошко Радојковић, алумни ФМУ, професор класичне гитаре, оснивач и директор Guitar Art фестивала, говори о својим професоркама Вери Огризовић и Оливери Ђурђевић.
Иван Раицки, дипломирани психолог, сарадник за људске ресурсе Факултета музичке уметности, говори о раду у Општој служби и занимљивости тог посла.
мр Слободан Раицки, ванредни професор ФМУ у пензији, говори о свом професору Душану Сковрану.
Мр Никола Рацков, пијаниста, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду у пензији, говори о оснивању Студија Марка Тајчевића на ФМУ
мр Дејан Савић, алумни ФМУ, диригент и управник Народног позоришта у Београду, говори о својим професорима Даринки Матић Маровић, Живојину Здравковићу и Јовану Шајновићу.
Душан Свилар, студент мастер студија на Катедри за соло певање, говори о свом сусрету са професорком Анетом Илић који је одредио његов професионални пут.
Мр Дејан Синадиновић, редовни професор за ужу уметичку област Клавир, говори о најсрећнијим тренуцима проведеним на ФМУ.
Мр Маја Смиљанић-Радић, редовни професор за ужу уметничку област Оргуље и шеф Полиинструменталне катедре, говори о почецима наставе оргуља на Факултету музичке уметности.
Андрија Тешмановић, студент продекан ФМУ, говори о својој професорки Оливери Васић.
Виолиниста Владимир Уратаревић, алумни ФМУ, говори о “чаробним моментима” свирања у студентском камерном оркестру, раду са проф. Ладиславом Мезеием на Катедри за камерну музику, као и посебности музицирања са клавирском сарадницом Катарином Хаџи-Антић током студија.
Примадона Бисерка Цвејић, професор емеритус Факултета музичке уметности и првакиња Опере Народног позоришта у Београду, сећа се уписа на Одсек за соло-певање на Музичкој академији, свог професора Јосипа Ријавеца и како су јој студије на Музичкој академији омогућиле леп и дуг брак.

Youtube канал Архива сећања ФМУ налази се на адреси:
https://www.youtube.com/channel/UCLdp2PF4vc2Z9uh1guajKbg